တိပိဋကဓရ ဓမၼဘ႑ာဂါရိက ေရစႀကိဳဆရာေတာ္ႀကီး ပူေဇာ္ပြဲ ႏွင့္ ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၶေန႔ အထူးတရားပြဲ