မိုးကုတ္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ နာယက နိဗၺာန္ေရႊဂူ ဆရာေတာ္ ဦးေသာဘဏ ၏ တရားပြဲ ဖိတ္ၾကားလႊာ