စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ နွစ္သစ္အတာသၾကၤန္ပြဲေတာ္ 17/04/2011