၁၁-၄-၂၀၁၃ မွ ၂၅-၄-၂၀၁၃ အထိ ေရစႀကိဳဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ၾကြေရာက္မည္